torsdag 22 september 2011

Gamla almanackor

Denna blogg handlar inte bara om hur man klär om kuddar utan jag tar upp lite av varje som jag tycker är intressant. Jag har många järn i elden, skriver bland annat på en bok. Häromdagen när jag rotade i en låda där jag förvarar gamla papper hittade jag en bunt gamla almanackor som hade tillhört min farfar, Andreas Bäckman, som levde mellan 1854-1926.
 En samling från 1899 till 1920 var sammanbundna.

Det fanns också en almanacka från 1833 och en från 1857.
Det förekom inte många böcker i hushållen ute på landsbygden vid den tiden; bibel, psalmbok, kanske en postilla och så almanackan. Den innehöll viktig information, bland annat årets marknader, portotabell, hur man skulle skriva adress på postförsändelser. I almanackan från 1833 finns det en sju sidor lång artikel om humleplantering. Svenska folket höll vid den tiden på att supa ihjäl sig så de styrande i Sverige försökte finna ett sätt att få bukt med detta. Då kom de på den strålande idén att om man odlade humle kunde var man brygga öl som man drack istället för brännvin, detta var, som står i artikeln " ... en mera födande dryck i det skadliga brännvinets ställe, och för detta ändamål synes öl- och dricktillverkning förtjäna en billig uppmärksamhet. Dessa dryckers finare smak, och förmåga att utan skada längre tid kunna förvaras, vinnas huvudsakligen genom god humle."  Via almanackan nådde man folket ute i bygderna för den fanns i varje hus, och lästes säkert också i den mån någon i familjen var läskunnig.


Varje år fanns en uppfostrande och lärorik artikel såsom; "Våra sädesåkrars mest förstörande svampar" i en 11 sidor lång artikel, "Upplysning och råd till förekommande av tuberkulos och lungsot", jaktvård, trädgårdsskötsel och liknande.
Jag får se hur jag kan använda mig av dett i min bok, jag tycker i alla fall att det är intressant och kan platsa där.

Inga kommentarer: